Introduction video

Die Evangelie van Markus

Die Evangelie van Markus. 'n 7 week leesplan.

Free


This Course Includes

16 Hours Learning Content
On Demand Training

Share this

 • Course Curriculum

  • Inleiding
   • Inleding tot die Evangelie van Markus
  • Week 1
   • Inleiding op die Evangelie van Markus
   • Die drie Sinoptiese evangelies
   • Die vier evangelies se unieke Jesus-portrette
   • Die boodskap van Markus
   • Markus in vergelyking met die ander evangelies
   • Bybelstudie metodiek
   • Luistersiklus
   • Lectio Divina
  • Week 2
   • Markus 1:1-3:6 – Proloog en Deel 1: Bekendstelling
   • Markus 1:1 – Jesus as God-mens vervul die OT beloftes
   • Markus 1:1-8 – Die hart van die evangelie is opgesluit in Jesus Christus
   • Markus 1:9-20 – om deur Christus geroep te wees, is om ‘n dissipel te wees
   • Markus 1:21-31 – Dit is ‘n nuwe leer, en dit kom met gesag! Hy gebied selfs die bose geeste, en hulle gehoorsaam hom.
   • Markus 1:32-39 – Die bediening draai om God, nie om die vrugte daarvan nie
   • Markus 1:40-45 – “Ek wil. Word gesond.”
   • Markus 2:1-12 – geloof word in gedrag uitgedruk
   • Markus 2:13-17 – dié wat siek is, het ‘n dokter nodig
   • Markus 2:18-3:6 – Jesus se bevrydende bediening wek wrede weerstand van die leiers
  • Week 3
   • Inleiding
   • Markus 3:7-30 – Die impak van die bediening verskerp
   • Die twaalf dissipels in die evangelies en Handelinge
   • Markus 3:31-35 – Jesus en sy familie
   • Markus 4:1-9 – Wie ore het en kan hoor, moet luister
   • Markus 4:10-12 – Die geheim van die koninkryk word gegee, nie verwerf nie
   • Markus 4:13-29 – om reg te hoor, bepaal jou hele lewe
   • Markus 4:30-41 – Het julle dan nie geloof nie?
   • Markus 5:1-20 – Wat het U met my te doen?
   • Markus 5:21-43 – Bly maar net glo!
   • Markus 6:1-6 – Sy tuisdorp se mense wil niks van Hom weet nie
  • Week 4
   • Inleiding
   • Markus 6:7-29 – Dissipelskap vra altyd ‘n prys
   • Markus 6:30-52 – Jesus demonstreer sy Godheid op verskillende maniere
   • Markus 6:53-7:23 – Onreinheid het met die hart te make
   • Markus 7:24-8:10 – Jesus is intiem en intens betrokke by mense
   • Markus 8:11-21 – Hoe blind is dié wat nie wil sien nie
  • Week 5
   • Inleiding
   • Markus 8:22-9:1 – Wie sy lewe vir Jesus en die evangelie verloor, sal dit behou
   • Markus 9:2-29 – Vir die een wat glo, kan alles
   • Markus 9:30-48 – dié wat eerste wil wees, moet laaste wees
   • Markus 9:49-10:16 – Jesus vra getrouheid aan Hom en lojaliteit aan mekaar
   • Markus 10:17-45 – Redding uit genade alleen
  • Week 6
   • Inleiding
   • Markus 10:46-11:25 – ‘n huis van gebed vir die nasies
   • Markus 11:27-12:37 – Jesus se intellek en wysheid is te veel vir die Joodse Raad
   • Markus 12:38-44 – Die arm weduwee se gawe
   • Markus 13:1-23 – Rampe en Vervolginge en die groot verdrukking
   • Markus 13:24-37 – Die koms van die Seun van die mens
  • Week 7
   • Inleiding
   • Markus 14:1-11 – Gesalf in Betanië, verraai in Jerusalem
   • Markus 14:12-42 – Jesus word die paaslam
   • Markus 14:43-15:5 – Die tyd van die duister magte
   • Markus 15:6-47 – Jesus word gekruisig en begrawe
   • Markus 16:1-20 – Jesus het liggaamlik opgestaan
   • Lees die vier evangelies en Handelinge
  • Afsluit
   • Tien lesings uit Markus vir Heilige Week met kommentaar
   • Jesus is die hart van die evangelie